بلاگ

وبینار مدیریت بحران کووید ۱۹ در بخش اورژانس

وبینار مدیریت بحران کووید ۱۹ در بخش اورژانس با مشارکت دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی البرز در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار شد.

این وبینار دارای امتیاز بازآموزی بوده و ۱۵۰ پرستار، تکنسین اورژانس، دانشجوی پرستاری، مدیران پرستاری، در آن شرکت کردند.

سرفصل های زیر را در وبینار ارائه شد:
• تاریخچه بیماری های نوظهور در دنیا و ایران
• تجارب دنیا در پاسخ به اپیدمی کووید -19
• اهمیت آمادگی اورژانس بیمارستان در پاسخ به بیماری های نوپدید
• برنامه های آمادگی قبل از بروز اپیدمی ها
• برنامه های آمادگی حین بروز اپیدمی ها
• تریاژ در اپیدمی ها با تاکید بر کووید -19
• برنامه های آمادگی پس از بروز اپیدمی

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

×