بلاگ

کارگاه آمادگی در برابر زلزله ( فرد_خانواده) برگزار شد

 

با توجه به مصوبات کمیته مدیریت بحران دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، مقرر گردید کمیته فوق در قالب سه تیم به ساماندهای فعالیت های قبل، حین و بعد از بحران به کار خود ادامه دهد. تیم های فوق الذکر شامل “تیم عملیات”، “تیم فوریت های پزشکی” و “تیم آموزش و ارتباطات” است.

براساس مصوبات این کمیته جهت برگزاری دوره های متعدد آموزشی، اولین دوره آموزشی با عنوان “کارگاه آمادگی برابر زلزله (فرد-خانواده)” در روز سه شنبه مورخ 17 تیرماه از ساعت 10 الی 13 در محل سالن شهید رحیمی دانشکده توسط گروه سلامت در بلایا و فوریت ها و با استقبال اکثریت اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان گرامی برگزار گردید.

در ابتدای کارگاه آقای دکتر نادعلی علوی (معاون محترم پشتیبانی دانشکده) در خصوص رسالت و وظایف کمیته مدیریت بحران دانشکده سخنرانی نمودند.

در ادامه آقای دکتر داود خراسانی (مدیر محترم گروه آموزشی سلامت در بلایا)، خانم دکتر زهره قمیان (عضو محترم هیئت علمی گروه سلامت در بلایا) و خانم‌ فهیمه شجاعی، خانم زهرا اسکندری، خانم سمیه موسوی پور و خانم آرزو دهقانی (دانشجویان دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت‌ها) مطالب آموزشی تخصصی و کاربردی در حوزه مفاهیم زلزله، تعیین نقاط خطر در منزل و محیط کار، اصول پناهگیری در محیط‌های مختلف و کیف نجات را ارائه نمودند.

در انتها با پخش هشدار زلزله، طی دو نوبت تمرین نحوه پناهگیری توسط حاضرین برگزار شد.

این کارگاه با رعایت اصول و پروتکل های پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ برگزار شد.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

×