برگزاری وبینار علمی راه اندازی نقاهتگاه های بیماران مبتلا به کووید 19 و تشریح طرح تحقیقاتی طراحی و اعتبارسنجی ابزار ارزیابی خطر نقاهتگاه در دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در این سمینار مجازی که توسط دپارتمان سلامت در بلایا و فوریتها برگزار گردید، مباحثی...
×