روز جهانی زنان و دختران در علم

در سال ۲۰۱۵ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۱ فوریه را به عنوان “روز جهانی زنان و دختران در علم” نام گذاری کرد. این در حالیست که کمتر از ۳۰ درصد از محققان جهان را زنان تشکیل می‌دهند.از سال 1901 تا 2021 ،975 نفر موفق به دریات جایزه نوبل شده اندکه از این تعداد 54 جایزه نصیب زنان و دختران شده است.

برای یونسکو، برابری جنسیتی یک اولویت جهانی است و حمایت از دختران جوان، آموزش و ارتقا توانایی آنان در عملی ساختن ایده‌هایشان، اهرمی برای توسعه و صلح جهانی محسوب می‌شود.

هدف از گرامیداشت این روز ارتقاء نقش زنان و دختران در توسعه علم است. در وبسایت سازمان ملل آمده است: “به منظور دستیابی کامل و مساوی زنان و دختران به علم، مشارکت آنان در دانش و پژوهش، و دستیابی بیشتر به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه A / RES / 70/212 را تصویب کرد که ۱۱ فوریه را به عنوان  روز جهانی زنان و دختران در علم اعلام کرد.”

ع عمومی سازمان ملل متحد ۱۱ فوریه را به عنوان “روز جهانی زنان و دختران در علم” نام گذاری کرد. این در حالیست که کمتر از ۳۰ درصد از محققان جهان را زنان تشکیل می‌دهند.از سال 1901 تا 2021 ،975 نفر موفق به دریات جایزه نوبل شده اندکه از این تعداد 54 جایزه نصیب زنان و دختران شده است.

برای یونسکو، برابری جنسیتی یک اولویت جهانی است و حمایت از دختران جوان، آموزش و ارتقا توانایی آنان در عملی ساختن ایده‌هایشان، اهرمی برای توسعه و صلح جهانی محسوب می‌شود.

هدف از گرامیداشت این روز ارتقاء نقش زنان و دختران در توسعه علم است. در وبسایت سازمان ملل آمده است: “به منظور دستیابی کامل و مساوی زنان و دختران به علم، مشارکت آنان در دانش و پژوهش، و دستیابی بیشتر به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه A / RES / 70/212 را تصویب کرد که ۱۱ فوریه را به عنوان  روز جهانی زنان و دختران در علم اعلام کرد.”

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

×