آرزو دهقانی 

دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها، مدرس، پژوهشگر

من آرزو دهقانی، دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها و پژوهشگر هستم و 12 سال در سازمان اورژانس کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان کارشناس و مدیر در حوزه های آموزشی، مدیریتی و اجرایی فعالیت کرده ام. من در زمینه¬ های سلامت در حوادث و بلایا، طراحی و مدیریت دوره ¬های آموزشی، پیشگیری از حوادث، اورژانس پیش بیمارستانی، فوریت های پزشکی، کمک های اولیه، ارزیابی و مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان ها و مراکز درمانی، اطلاع رسانی در بلایا و حوادث، برگزاری مانورهای دورمیزی و عملیاتی در این حوزه، ضمن ارائه خدمات مشاوره¬ای، دوره ¬های آموزشی مختلفی را نیز طراحی، تدوین و در سراسر کشور برگزار کرده ام، همچنین مؤلف، مترجم و ویراستار علی و ادبی کتب و مقالات علمی در زمینه های حوادث، بلایا، علوم پزشکی هستم.

فعالیت های من در حال حاضر به شرح ذیل است:

• مدرس اطلاع رسانی در بحران

• پژوهشگر حوزه مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها

• مشاور متقاضیان شرکت در آزمون دکترای سلامت در بلایا و فوریتها

• مدرس کمک های اولیه، پیشگیری از حوادث و مقابله با بحران

• تولید کننده محتواهای آموزشی برای عموم مردم

• مشاور رسانه ای مدیران ارشد و میانی حوزه سلامت

• ژورنالیست و تحلیل گر اطلاع رسانی در بلایا و فوریتها

• مدرس نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران در حوزه اطلاع رسانی در بلایا Risk communication

شماره حساب‌های ما

شماره کارت: 6104 3373 0646 2506

شماره حساب: 2169433802

به نام: آرزو دهقانی