سلامت در بلایا و فوریت ها - آرزو دهقانی

دوره ها

- نحوه ایمن سازی منزل در مقابل زلزله -

چطور خانه خود را در مقابل بلایای طبیعی مقاوم کنیم؟

بیش از 95 درصد مناطق کشور ما یعنی ایران بزرگ تحت تاثیر زلزله هست. چطور میتوانیم خودمان را ایمن و آماده کنیم؟

آماده سازی در برابر زلزله 3 سطح دارد. ایمنی سازه ای، غیرسازه ای و ایمنی عملکردی

آخرین مقاله ها

سلامت در بلایا و فوریتها

روزشمار سلامت

هفته ملی سلامت

شعار روز سوم هفته سلامت، نقش مردم، مسئولین، سمن ها در مدیریت حوادث و بلایا است. نیل به سلامت اصیل و فراگیر هیچگاه رخ نخواهد داد مگر با همکاری ارگانها و سازمانهای مختلف و تعاملی همه جانبه و حتی فراتر از مرزها  لذا شعار امسال هفته سلامت «سلامت ما، سلامت سیاره ما» اعلام شده که سلامت انسان را به درستی در گستره سلامت زمین تعریف کرده است.

موضوعاتی مثل انرژی پاک، تولیدات پاک، آب و هوا، حوادث و بلایای طبیعی، همه و همه چاره اندیشی های جهانی می خواهد و کشورها هر کدام باید به سهم خود نقش موثری را در تامین سلامت  ایفا نمایند.

کتاب ها

سلامت در بلایا و فوریتها

فیلم و پادکست

درباره آرزو دهقانی

دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها، مدرس، پژوهشگر

 

من آرزو دهقانی، دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها و پژوهشگر هستم و 12 سال در سازمان اورژانس کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان کارشناس و مدیر در حوزه های آموزشی، مدیریتی و اجرایی فعالیت کرده ام.

نظرات برخی از کاربران

×