کتاب مراکز مراقبت سلامت در همه گیری ها، حوادث و بلایا منتشر شد

ر

نظام سلامت متولی سلامت افراد جامعه بوده و یکی از مهمترین سازمانهای درگیر در مدیریت همه گیری ها، حوادث و بلایا است و سطح و نحوه پاسخ آن در میزان مرگ و میر و آسیبها تاثیر مستقیم دارد.
افزایش ظرفیت به عنوان یکی از استراتژیهای مرحله پاسخ و در هنگامی که تقاضا برای دریافت خدمات سلامتی فراتر از منابع فعال است، بکار میرود و بر حسب نوع و شدت حادثه توسعه می یابد.
کتاب مراکز مراقبت سلامت در همه گیری ها، حوادث و بلایا با هدف در اختیار قرار دادن الزامات، استانداردها و موارد ضروری در راه اندازی،

تغییر کاربری و بهره برداری از مراکز مراقبت سلامت در بلایا و همه گیری ها تهیه شده تا در زمان آمادگی به منظور فراهم نمودن تمهیدات لازم و

در زمان پاسخ با اقدامات سریع مبتنی بر دانش و تجربه، در راستای ارائه بهینه خدمات در زمان حوادث و بلایا مورد استفاده قرار گیرد.

 

برای دانلود این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید:

 

https://www.researchgate.net/publication/360962856_mrkz_mraqbt_slamt_ba_rwykrd_hmh_gyry_ha_hwadth_w_blaya

 

آرزو دهقانی – سلامت در بلایا و فوریتها

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

×