هفته جهانی ایمنی کودک

سوانح و حوادث یکی از مهمترین علل مرگ و میر کودکان در جهان و کشور ایران محسوب می شود. مطالعات اپیدمیولوژي با شناسایی علل حوادث و عوامل محیطی مؤثر در بروز حوادث، نقش مؤثري را در پیشگیري و کنترل حوادث کودکان ایفا میکند.
امروزه سوانح و حوادث در کودکان یکی از علل اصلی مرگ و میر می باشد. کودکان ایرانی که ۲۳٫۴ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند به دلایل متعددی در معرض حوادث گوناگون بوده و حوادث مهم ترین دلیل مراجعه آنها به بخش اورژانس می باشد. در کشور ایران در کودکان ۱۴- ۱ سال؛ حوادث مسئول حدود ۶/۱۶ درصد از مرگ ها می باشد و سه علت اصلی این مرگ و سوختگی، غرق شدگی و سوانح ترافیکی می باشد.

کارگروه کودک و نوجوان رادیو بحران، به مناسب هفته جهانی ایمنی کودک، اپیزود ویژه ای با مضمون پیشگیری از حوادث شایع در کودکان را تهیه کرده است که در ذیل مشاهده می کنید:

 

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

×