بلاگ

ارتباطات خطر، مولفه ای به وسعت یک بحران

تاثیرات حوادث و بلایا در بسيارى از مواقع منجر به ایجاد وضعیت های پیچیده و فاجعه می‌شود، جدا از بزرگا و شدت حوادث، بخشی از تاثیرات آن به دلیل نوع سازمان‌دهی، مديريت و عملکرد جوامع می باشد.

ارتباطات اثربخش، تهیه اطلاعات دقیق و تحلیل آن در مورد خطرات احتمالى، می‌تواند نقش مهمى در پيشگيرى، كاهش عوارض ناشى از حوادث و بلایا و اتخاذ تصميم مطمئن داشته باشد.

ارتباطات‌خطر فرایندی پیچیده، چندبعدی و بلندمدت است که با فازبندی مناسب مبتنی بر چرخه خطرحوادث و بلایا می‌تواند نقش بسیار مهم و حیاتی در کاهش خطر و آمادگی سازمانی و فرا سازمانی داشته باشد. همچنین در ارتباطات خطر حوادث و بلایا، پاسخ مناسب، مبتنی بر نیاز، بدون هدر رفت منابع و موازی کاری را ایجاد شده و منجر به بهبود فرایندهای بازتوانی و از همه مهم‌تر تاب‌آوری سیستم سلامت در تمام مراحل مدیریت سلامت در حوادث و بلایا می‌شود.

فایل آموزشی که در لینک زیر قابل دانلود است، به تشریح ارتباطات خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت پرداخته است:

https://www.researchgate.net/publication/359278993_Risk_Communication_in_disasters_emergencies

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

×