بلاگ

آمادگی در حوادث و بلایا، برنامه ای برای تقویت توان یک کشور

آمادگی در بلایا شامل سازمان‌دهی و آموزش جامعه و تمامی سازمان‌های مسئول به‌منظور تسهیل مداخلات و مدیریت بلایا، هشدار زودهنگام، تخلیه اضطراری، عملیات‌ امداد و نجات و خدمات درمانی در هنگام وقوع بلایا و فوریت‌هاست.

آمادگی یعنی ظرفیت‌ها و دانشی که توسط دولت‌ها، سازمان‌های رسمی و مسئول پاسخگویی به بحران، همچنین جوامع و افراد توسعه می‌یابد تا مخاطرات و شرایط محتمل و قریب‌الوقوع را پیش‌بینی کنند و به‌طور مؤثر به اثرات آن‌ها پاسخ دهند. اقدامات آمادگی در بستر مدیریت خطر بلایا انجام می‌شوند و باید مبتنی بر تحلیل خطر بلایا باشند و ارتباط نزدیکی با هشدار زودهنگام داشته باشند.

 

فایل آموزشی که در لینک زیر قابل دانلود است، به تشریح ابعاد آمادگی در بلایا پرداخته است:

https://www.researchgate.net/publication/361191173_disaster_preparedness

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

×