بلاگ

ارزیابی ایمنی بیمارستان، گامی برای مدیریت موثر خطر

وقوع مخاطرات علاوه بر آسيب به جمعيت عمومى و زير سا خت ها، مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت را نيز تحت تاثير قرار می دهد.

بطور اختصاصى اجزای سازه اى، غير ساز ه اى و عملكردى بيمارستان ها می توانند در وقوع مخاطرات تحت تاثير قرار گيرند و علاوه بر پيامدهاى جانى به پرسنل و بيماران، خسارت به اموال و تجهيزات، عملكرد خود را براى پذيرش مصدومين از دست دهند و در نتيجه به بار مرگ ناشى از حادثه بيفزايند.

آسیب پذیری بیمارستان به میزان کمبودها و ضعفهای آن در زمان وقوع حوادث و بلایا بستگی دارد. بررسی صحیح و منظم مخاطرات و آسیب پذیری های محتمل، لازمه برنامه ریزی و مدیریت مؤثر خطر است.

 

فایل آموزشی که در لینک زیر قابل دانلود است، به تشریح ابعاد ارزیابی ایمنی بیمارستان پرداخته است:

https://www.researchgate.net/publication/359876061_hospital_safety_index

 

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

×