بلاگ

مدیریت ایمنی صحنه حادثه، اولویت مهم امداد رسانی

امدادگران برای امداد رسانی در یک حادثه مجبور به وارد شدن به یک موقعیت ناشناخته که می تواند غیر قابل پیش بینی باشد هستند. برای تمامی امدادگران  ایمنی اولویت است و باید برای تمام مدت فرایند امداد و نجات حفظ شود.

هیچ تهدید یا خطر بالقوه آشکاری نباید در صحنه وجود داشته باشد که بتواند امدادگران را از انجام کار خود باز دارد یا به آنها آسیب برساند.

 

فایل آموزشی زیر، به تشریح ابعاد مدیریت ایمنی صحنه حادثه در  بلایا و فوریتها پرداخته است:

فایل مدیریت ایمنی صحنه حادثه در  بلایا و فوریتها

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

×