دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

رییس کمیته ارتباطات ریسک و بحران دپارتمان علم و فناوری باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو

مدرس نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران در حوزه اطلاع رسانی در بلایا و ارتباطات خطر

مدرس ارتباطات خطر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پژوهشگر ارتباطات خطر

مشاور رسانه ای مدیران ارشد و میانی حوزه سلامت

ژورنالیست و تحلیل گر اطلاع رسانی در بلایا و فوریتها