امدادگر اورژانس (اولین واکنش شما در ارائه خدمات اورژانس)

این کتاب در سال 1388 توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای کشور ترجمه و منتشر شد. مضمون این کتاب خدمات اورژانس پیش بیمارستانی  بوده و در آن سیستم EMS تشریح می شود. سپس به بیان مباحثی نظیر سلامت فردی امدادگر، نحوه بلند کردن و جایه جایی بیماران، ارزیابی بیمار، CPR ، کمک های اولیه در حوادث و فوریتها و … پرداخته خواهد شد. این کتاب می‌تواند برای افرادی که در زمنیه اورژانس و امدادهای پیش بیمارستانی مشغول فعالیت هستند و دانشجویان کاردانی به کارشناسی رشته فوریت های پزشکی بسیار مفید باشد.

چاپ جدید این کتاب که در سال 1397 انجام شده، از سایت زیر قابل تهیه است:

https://bookmedical.ir/product/%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3/

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید