بلاگ

Post-disaster needs assessment is a multidimensional but vital process

 

Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) is a multidimensional process for determining the physical, economic, and cost-recovery of a natural disaster.

In this process, all the needs for recovery and reconstruction, risks and vulnerabilities are identified in order to reduce the risk. Also, with کمک به استراتژی بازیابی، تشریح نیازهای اولویت دار، مداخلات بازیابی، خروجی های مورد انتظار و هزینه بازیابی و بازسازی زمینه ای برای بسیج منابع فراهم می گردد.

 

The training file, which can be downloaded at the following link, describes the dimensions of post-disaster needs assessment:

https://www.researchgate.net/publication/360216574_Post-Disasters_Need_assessment

 

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

Leave a Reply

×