بلاگ

ارزیابی نیازهای پس از بلایا، فرایندی چندبعدی اما حیاتی

 

ارزیابی نیازهای پس از بلایا(PDNA) فرایندی چندبعدی برای تعیین خسارات فیزیکی، اقتصادی و هزینه های تامین نیازهای بازیابی پس از یک بلای طبیعی است.

در این فرایند تمامی نیازهای بازیابی و بازسازی، خطرات و آسیب پذیری های اساسی به منظور کاهش خطر شناسایی می شود. همچنین با کمک به استراتژی بازیابی، تشریح نیازهای اولویت دار، مداخلات بازیابی، خروجی های مورد انتظار و هزینه بازیابی و بازسازی زمینه ای برای بسیج منابع فراهم می گردد.

 

 

فایل آموزشی که در لینک زیر قابل دانلود است، به تشریح ابعاد ارزیابی نیازهای پس از بلایا پرداخته است:

https://www.researchgate.net/publication/360216574_Post-Disasters_Need_assessment

 

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

×